OshoDhara Samaadhi Programs NOV 2018

NOV2018

LOCATION     PROGRAM     LEVEL     DATE     ACHARYA     OTHER ACHARYA
OSK patna     DHYAN SAMADHI     1     05-10 NOV 2018     Hariomji     Rashmiji
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     11 NOV 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OAD MADHOPUR     VIPASSANA SHIVIR     0     11 NOV 2018     GopalJi     Sumanji
OSK patna     VIPASSANA SHIVIR     0     11 NOV 2018     Ojhaji     Rashmiji
OSD KARMA     VIPASSANA SHIVIR     0     11 NOV 2018     Hariomji   
OAD MADHOPUR     Ajapa Samadhi         12-17 NOV 2018     Mastoji     Shekharji
OAD MADHOPUR     Madhopur Mahotsav         12-17 NOV 2018     Osho Shailendraji     Indrajitji
OAD MADHOPUR     Chaitanya Samadhi         12-17 NOV 2018     Osho Shailendraji     Gopalji, Mastanaji
OND MURTHAL     ANAND SAMADHI     10     12-17 NOV 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji, Mokshaji
OSD KARMA     SURATI SAMADHI     2     12-17 NOV 2018     Prabhakarji     Hariomji
OSK RAJOURI     DHYAN SAMADHI     1     12-17 NOV 2018     Mastanaji   
OND MURTHAL     AYURVED PRAGYA     0     12-17 NOV 2018     Dr Ulhas     Dr Madhu
OSK Saharanpur     DHYAN SAMADHI     1     12-17 NOV 2018     Agehji     Chandnji, Shikharji
OSK Ranchi     Dhyan Samadhi     1     19-24 NOV 2018     Gyanamritji   
OND MURTHAL     Chaitanya Samadhi         19-24 NOV 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji, Mokshaji
OAD MADHOPUR     Dhyan Samadhi     1     19-24 NOV 2018     Mastanaji     Gopalji, Anutoshji
OGD SAURAHA     DHYAN SAMADHI     1     19-24 NOV 2018     Mahendraji   
OSK BHAGALPUR     Dhyan Samadhi     1     19-24 NOV 2018     Prabhakarji     Anshuji
OND MURTHAL     DAMPATYA PRAGYA     1     19-21 NOV 2018     Sadguru Trivir     Shekharji
OND MURTHAL     Vatsalya Pragya     0     22-24 NOV 2018     Sadguru Trivir     Sanjeevji,Shekharji
OND MURTHAL     Celebrations     0     23 NOV 2018     Sadguru Trivir   
OSD KARMA     VIPASSANA SHIVIR     0     25 NOV 2018     Hariomji   
OAD MADHOPUR     Vipassana Shivir     0     25 NOV 2018     GopalJi     Sumanji
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     25 NOV 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OAD MADHOPUR     SURATI SAMADHI     2     26 NOV - 01 DEC 2018     Shekharji     Gopalji
OSK SECUNDERABAD     Dhyan Samadhi     1     26 NOV - 01 DEC 2018     Yashji   
OND MURTHAL     Prem Samadhi     11     26 NOV - 01 DEC 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji, Praveenji
OND MURTHAL     Dhyan Samadhi     1     26 NOV - 01 DEC 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji,Mokshaji
OSD KARMA     Karma Mahotsav         26 NOV - 01 DEC 2018     Osho Siddharth     Hariomji
OSD KARMA     AMRIT SAMADHI     4     26 NOV - 01 DEC 2018     Mastoji     Hariomji, Darshanji
OSD KARMA     URJA SAMADHI     6     26 NOV - 01 DEC 2018     Osho Siddharth     Prabhakarji, Prashantji
OSD KARMA     CHAITANYA SAMADHI     8     26 NOV - 01 DEC 2018     Osho Siddharth     Chetanji

0 comments:

Post a Comment