OshoDhara Samaadhi Programs JUNE 2018

JUNE2018

LOCATION     PROGRAM     LEVEL     DATE     ACHARYA     OTHER ACHARYA
OAD MADHOPUR     Nirati Samadhi     3     04-09 JUNE 2018     ShekharJi     Gopalji
OND MURTHAL     Hans Pragya     0     04-06 JUNE 2018     Madhurji     Mokshaji,Mallikji
OND MURTHAL     AMRIT SAMADHI     4     04-09 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Mokshaji
OND MURTHAL     KISHORE PRAGYA     0     04-09 JUNE 2018     Madhurji     Mokshaji,Mallikji
OND MURTHAL     MAITRI PRAGYA     0     07-09 JUNE 2018     Madhurji     Mokshaji,Mallikji
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     10 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OAD MADHOPUR     VIPASSANA SHIVIR     0     10 JUNE 2018     Gopalji     Sumanji
OND MURTHAL     Nirvaan Samadhi     14     11-16 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji
OAD MADHOPUR     Bal Pragya     0     11-16 JUNE 2018     KanchanJi     Deepji, Mallikji
OND MURTHAL     Acharyashree     12     11-19 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Ekantaji, Anubhutiji
OND MURTHAL     DHYAN SAMADHI     1     11-16 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Mokshaji, Praveenji
OSK Kathmandu     Dhyan Samadhi     1     11-16 JUNE 2018     Mahendraji    
OND MURTHAL     Nritya Pragya     0     12-14 JUNE 2018     Amitji     Sanchiji
OND MURTHAL     UTSAV PRAGYA     0     15-17 JUNE 2018     Praveenji     Sanchiji
OND MURTHAL     Osho Shailendra's Birthday     0     17 JUNE 2018     Sadguru Trivir    
OSK Purnia     DHYAN SAMADHI     1     18-23 JUNE 2018     Anshuji     Faquirji
OND MURTHAL     AJAPA SAMADHI     5     18-23 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji, Mokshaji
OSK Hisar     DHYAN SAMADHI     1     18-23 JUNE 2018     Gyanamritji     Murliji,Sanchiji
OND MURTHAL     Homeo Pragya     0     18-23 JUNE 2018     Dr Bansal     Dr Thakur, Dr Shilpa
OSK Kathmandu     Surati Samadhi     2     18-23 JUNE 2018     Maitreyaji    
OSK Saharanpur     DHYAN SAMADHI     1     21-26 JUNE 2018     Shikharji     Gangaji, Chandanji
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     24 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OAD MADHOPUR     Vipassana Shivir     0     24 JUNE 2018     Mastanaji     Soniaji
OND MURTHAL     Ajapa Shivir     5     25-30 JUNE 2018     Mastoji     Mokshaji
OSK Nawanshahar     Dhyan Samadhi     1     25-30 JUNE 2018     Anupamji    
OSK RAJOURI     Surati Samadhi     2     25-30 JUNE 2018     Shekharji    
OND MURTHAL     SHABDA SUMIRAN     16     25-30 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Praveenji
OND MURTHAL     Nirati Samadhi     3     25-30 JUNE 2018     Sadguru Trivir     Mokshaji
OND MURTHAL     Poornima Celebration         28 JUNE 2018     Sadguru Trivir

0 comments:

Post a Comment