OshoDhara Samaadhi Programs FEB 2018

  FEB2018

LOCATION     PROGRAM     LEVEL     DATE     ACHARYA     OTHER ACHARYA
Delhi     Satsang         04 FEB 2018     Osho Siddharth   
OAD MADHOPUR     SURATI SAMADHI     2     05-10 FEB 2018     Gopalji     Mastanaji
OND MURTHAL     Ajapa Shivir     5     05-10 FEB 2018     Mastoji     Mokshaji
OND MURTHAL     DAMPATYA PRAGYA     1     05-07 FEB 2018     Sadguru Trivir     Shekharji
OND MURTHAL     Prem Sumiran     19     05-10 FEB 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji
OGD SAURAHA     Dhyan Samadhi     1     05-10 FEB 2018     Rajeshwarji   
OND MURTHAL     Vatsalya Pragya     0     08-10 FEB 2018     Sadguru Trivir     Sanjivji, Shekharji
OSK patna     VIPASSANA SHIVIR     0     11 FEB 2018     Amitabhji     Rashmiji
Nagpur     Satsang         11 FEB 2018     Osho Shailendra   
OAD MADHOPUR     VIPASSANA SHIVIR     0     11 FEB 2018     Gopalji     Sumanji
OSD KARMA     VIPASSANA SHIVIR     0     11 FEB 2018     Hariomji   
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     11 FEB 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OND MURTHAL     KAYAKALP PRAGYA     0     12-17 FEB 2018     Sadguru Trivir     Dr Shekhar, Hemaji
OSK Moksh     SURATI SAMADHI     2     12-17 FEB 2018     Prabhakarji     Aishwaryaji, Anveshiji
OSD KARMA     SURATI SAMADHI     2     12-17 FEB 2018     Gyanamritji     Hariomji
OND MURTHAL     BRAHMA PAD     25     12-17 FEB 2018     Sadguru Trivir   
OND MURTHAL     URJA SAMADHI     6     12-17 FEB 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji
OSK Moksh     DHYAN SAMADHI     1     12-17 FEB 2018     Prabhakarji     Aishwaryaji, Anveshiji
OND MURTHAL     Celebrations     0     14 FEB 2018     Sadguru Trivir   
OSK Saharanpur     Surati Samadhi         18-23 FEB 2018     Chandanji     Namanji, Shikharji
OGD SAURAHA     AMRIT SAMADHI     4     19-24 FEB 2018     Osho Shailendra     Vasudevji
OGD SAURAHA     Chaitanya Samadhi     8     19-24 FEB 2018     Osho Shailendra     Maitreyji, Rajeshwarji
OND MURTHAL     AYURVED PRAGYA     0     19-24 FEB 2018     Dr Ulhas     Dr Madhu
OAD MADHOPUR     Dhyan Samadhi     1     19-24 FEB 2018     Gopalji     Anutoshji, Sumanji
OND MURTHAL     DIVYA SAMADHI     7     19-24 FEB 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Mokshaji
OND MURTHAL     Vipassana Shivir     0     25 FEB 2018     Sadguru Trivir     Anubhutiji, Sahibaji
OAD MADHOPUR     VIPASSANA SHIVIR     0     25 FEB 2018     Mastanaji     Soniaji
OSD KARMA     VIPASSANA SHIVIR     0     25 FEB 2018     Hariomji   
OAD MADHOPUR     Surati Samadhi     2     26 FEB - 03 MAR 2018     Shekharji     Praveenji
OND MURTHAL     Anand Pad         26 FEB - 03 MAR 2018     Sadguru Trivir     Pradeepji
OND MURTHAL     Mystic Rose     0     26 FEB - 03 MAR 2018     Sadguru Trivir     Mokshaji

0 comments:

Post a Comment