OshoDhara Samaadhi Programs January 2017


JAN2007


 1. OAD MADHOPUR NIRATI SAMADHI 02-07 JAN 2017 PRAVEENJI
 2. OND MURTHAL SAMMOHAN PRAGYA 02-04 JAN 2017 SHEKHARJI PRADEEPJ
 3. OSD KARMA NIRATI SAMADHI 02-07 JAN 2017 PRABHAKARJI HARIOMJI
 4. MAHABALIPURAM,TN NIRATI SAMADHI 02-07 JAN 2017 OSHO SIDDHARTH
 5. OND MURTHAL DIVYA SAMADHI 02-07 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 6. MAHABALIPURAM,TN AMRIT SAMADHI     02-07 JAN 2017 OSHO SIDDHARTH
 7. MAHABALIPURAM,TN AJAPA SAMADHI      02-07 JAN 2017 OSHO SIDDHARTH
 8. OGD SAURAHA SURATI SAMADHI 02-07 JAN 2017 VASUDEVJI
 9. OND MURTHAL MAHAJEEVAN PRAGYA 05-07 JAN 2017 PRADEEPJI
 10. OND MURTHAL OSHO SHAILENDRA'S ENLIGHTENMENT DAY    05 JAN 2017 TRIVIR
 11. OAD MADHOPUR VIPASSANA SHIVIR 08 JAN 2017 ANUGRAHJI
 12. OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 08 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 13. OSK PATNA VIPASSANA SHIVIR 08 JAN 2017 PRASHANTAJI
 14. OND MURTHAL HOMEO PRAGYA 09-14 JAN 2017 DR BANSAL DR THAKUR
 15. OND MURTHAL SAHAJ SUMIRAN 09-14 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 16. OND MURTHAL MUDRA CHIKITSA 16-18 JAN 2017 DR RAMESH PURI
 17. OND MURTHAL AJAPA SHIVIR 16-21 JAN 2017 MASTOJI
 18. OND MURTHAL SHABDA SUMIRAN 16-21 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 19. OND MURTHAL VIPASSANA SHIVIR 16-21 JAN 2017 MASTOJI
 20. OSK PATNA DHYAN SAMADHI 16-21 JAN 2017 HARIOMJI RASHMIJI
 21. OSK NAWANSHAHAR DHYAN SAMADHI 16-21 JAN 2017 MASTANAJI
 22. OND MURTHAL SWASTHYA PRAGYA 19-21 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 23. OND MURTHAL OSHO AMRIT DIWAS 19 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 24. OSK JAMMU DHYAN SAMADHI 23-28 JAN 2017 CHANDANJI
 25. OSK BHAGALPUR MUDRA CHIKITSA 23-28 JAN 2017 HARIOMJI
 26. OSK SIRSA DHYAN SAMADHI 23-28 JAN 2017 BHARATJI MURLIJI
 27. OND MURTHAL SURATI SAMADHI 23-28 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 28. OND MURTHAL KAIVALYA SAMADHI 23-28 JAN 2017 SADGURU TRIVIR
 29. OND MURTHAL MA OSHO PRIYA'S ENLIGHTENMENT DAY 25 JAN 2017 TRIVIR
 30. OND MURTHAL KAYAKALP PRAGYA 30 JAN - 04 FEB 2017 SADGURU TRIVI
 31. OND MURTHAL ANANDA PAD 30 JAN - 04 FEB 2017 SADGURU TRIVIR(सूचना : किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले एक बार मुरथल आश्रम में अवश्य संपर्क कर लें.
फोन : 0130- 2483911/12,  3290388,  9671400196/3)